Tussen de functie van een arrangeur en een componist zit een klein verschil. Om dit verschil goed uit te leggen, vertel ik je graag eerst wat een arrangeur en een componist precies doen.

Wat doet een arrangeur?

Een arrangeur bewerkt een bestaand muziekstuk of compositie voor een andere bezetting, een bepaalde muziekstijl of een bepaalde gelegenheid. Om een goed arrangement te kunnen maken, dient een arrangeur kennis te hebben van harmonieleer, orkestratie en instrumentatie. Het resultaat is een nieuwe partituur en heet een arrangement.

Het werk van een arrangeur kan het best worden uitgelegd aan de hand van een voorbeeld. Toen VenV Entertainment de rechten kreeg om van de muziek van Doe Maar! een musical te schrijven, werd er een arrangeur ingezet om de muziek te arrangeren op de al bestaande muziek van deze popgroep. De arrangeur had niet alleen te maken met de muziek die al bestond, maar ook met de wijze waarop bepaalde muziek in de voorstelling werd verwerkt én de nieuwe bezetting. Een arrangeur moet met al deze kaders rekening houden. Het maken van een arrangement is dus als een puzzel die de arrangeur moet leggen en weten op te lossen, zodat hij tot het beste resultaat kan komen.

Wat doet een componist precies?

Een componist is iemand die muziek schept: iemand die nieuwe structuren bedenkt en opschrijft.

De componist ordent tonen tot een muziekstuk. Dit noemen we ook wel componeren. Bij het componeren zijn de elementen harmonie, ritme, melodie, tempo, dynamiek, instrumentatie en uitvoering belangrijk. De partituur, zoals de compositie van een componist genoemd wordt, is eigenlijk de gebruiksaanwijzing van het muziekstuk. De componist geeft in de partituur namelijk aan op welke manier het stuk uitgevoerd moet worden, rekening houdende met de eerder genoemde elementen. Door de muziek op papier te zetten, blijft deze bewaard en kunnen we deze blijven uitvoeren, in de hoop dat het de manier is zoals de componist de compositie ooit bedoeld heeft.

Veel composities worden door de componist zelf gearrangeerd. Daardoor is de rol van arrangeur bij zulke composities overbodig geworden. Vooral in de lichte muziek heeft de arrangeur een dubbelrol, waarbij hij of zij ook werkzaam is als producer. In dit geval is de arrangeur ook bij de opnames aanwezig om het proces te bewaken.

Wat is dan precies het verschil tussen een arrangeur en een componist?

Ondanks dat het werk van de arrangeur en componist dicht bij elkaar ligt, is er toch een klein verschil. Een componist bedenkt en schrijft nieuwe muziekcomposities, terwijl een arrangeur met bestaande muziekcomposities werkt, die hij bewerkt voor een andere bezetting, muziekstijl of gelegenheid. Omdat de componist soms ook de rol van arrangeur op zich neemt, lopen de werkzaamheden vaak ook door elkaar. Het ligt dus dicht bij elkaar!