Wat een componist voornamelijk doet, is muziek scheppen: nieuwe structuren bedenken en opschrijven. Hij of zij ordent tonen tot een muziekstuk. Dit wordt ook wel componeren genoemd. Harmonie, ritme, melodie, tempo, dynamiek, instrumentatie en de uitvoering zijn belangrijke elementen bij het componeren. Om een beter beeld te kunnen vormen van deze elementen, hebben we ze hieronder kort uitgelegd.

Harmonie

Harmonie heeft alles te maken met de samenhang van bepaalde tonen en de samenklank in de gehele compositie. Welke keuzes de componist daarin maakt, zorgen voor wel of geen geslaagde compositie. Uiteraard dient de componist, naast de harmonie, ook bij het idee van de compositie te blijven.

Ritme

Ook ritme is een van de middelen die de componist in kan zetten. Ritme is een specifieke herhaling, met een vertoning van een zeker patroon of regelmaat door middel van accenten.

Melodie

Een melodie is een karakteristieke opeenvolging van tonen. Als de melodie goed is, dan kun je deze direct nazingen. Veel componisten zijn erg kundig is het schrijven van melodieën die nooit meer uit je hoofd gaan.

Tempo

Het tempo is de snelheid waarmee de compositie of een deel van de compositie uitgevoerd dient te worden. De componist gebruikt bepaalde tekens om het tempo aan te geven.

Dynamiek

De dynamiek in muziek zegt alles over het volume waarmee we spelen. Door gebruik te maken van dynamische tekens, geeft de componist aan hoe hard of hoe zacht er gespeeld moet worden op bepaalde momenten in de muziek.

Instrumentatie

De componist bepaalt bij het schrijven van de compositie welke instrumenten hij wil gebruiken en welke niet. De keuze die hij daarin maakt, bepaalt voor een groot deel de klankkleur van de compositie.

De uitvoering

De uitvoering is hoe de componist wil dat de muziek die hij bedacht heeft klinkt. Door in de partituur duidelijke tekens te zetten, geeft hij de musici richting.

De partituur, zoals de compositie van een componist genoemd wordt, is eigenlijk de gebruiksaanwijzing van het muziekstuk. De componist geeft in de partituur namelijk aan op welke manier het stuk uitgevoerd moet worden, rekening houdende met de hierboven genoemde elementen. Door de muziek op papier te zetten kunnen we deze blijven uitvoeren, in de hoop dat het de manier is zoals de componist de compositie ooit bedoeld heeft.

Zoek jij een componist en wil je met mij samenwerken? Neem dan contact met mij op. Je bereikt me gemakkelijk en snel via 06-10744513 of info@marcvancreijmuziektheater.nl.