Muziektheater is een podiumkunst waarbij theater wordt ondersteund door muziek. Muziek speelt in deze kunstvorm een grote rol. Vaak wordt de muziek aangevuld met tekst (zowel dialoog als monoloog), dans of mime. Muziektheater is dus echt een mengelmoes van verschillende disciplines en theatrale elementen. Omdat geen enkele muziektheatervoorstelling hetzelfde is, wordt de naam voor deze kunstvorm vaak gezien als overkoepelende verzamelnaam.

Wat is de geschiedenis van muziektheater?

Muziektheater kent een lange geschiedenis en is ontstaan uit oudere kunstvormen in de westerse wereld, zoals opera en musical. Vanaf 1970 nam de kunstvorm muziektheater een sprong voorwaarts en zijn er nieuwere vormen ontstaan. Sindsdien werd het een steeds vaker op zichzelf staande kunstvorm.

Deze nieuwe kunstvorm werd geïnitieerd en verder ontwikkeld door de toneelwereld en (pop)muziekwereld. Voorbeelden van de eerste muziektheatervoorstellingen zijn die van The Who, Queen, ABBA en Doe Maar. Het verschil met opera en musical is dat voor deze kunstvormen muziek geschreven wordt die ondersteunend is aan het verhaal dat verteld wordt. Bij muziektheatervoorstellingen was de muziek er al en werd er naar aanleiding van die bestaande muziek een passend verhaal bij bedacht en verteld.

Ondanks dat muziektheater pas vanaf 1970 een sprong vooruit maakte, gaat de geschiedenis veel verder terug. Muziektheater kwam namelijk al voor bij de oude Grieken en Romeinen. Bij Griekse drama’s werd al muziek gebruikt en geheel of gedeeltelijk gezongen, de Romeinen combineerden dans met theater. Ook in de Middeleeuwen werd bij Bijbelopvoeringen vaak gezongen. Veel mensen konden in deze tijd namelijk niet lezen en door te zingen, kon de Bijbeltekst alsnog overgedragen worden naar elkaar.

Muziektheater bleef zich verder ontwikkelen. Later ontstonden er bijvoorbeeld komische opera’s, ook wel opera comique genoemd, die zich door ontwikkelden tot operettes. In deze kunstvorm stonden goed in het gehoor liggende muziek en veel satire centraal. Dit werd ontzettend populair, want het was voor een groot publiek toegankelijk. Uiteindelijk ontstonden in heel Europa eigen vormen van operettes.

Eind negentiende eeuw werd de musical geboren. Ook deze kunstvorm ontstond vanuit z’n voorgangers, namelijk de operette en revue. De musical was in het begin vooral populair in de Verenigde Staten. Vanaf het intreden van de musical werden opera’s en operettes gerekend tot de klassieke muziek en musicals meer tot de lichte muziek. Toch is het echte onderscheid tussen opera, operette en musical moeilijk te maken. Ook het ballet ontwikkelde zich in deze eeuw verder door en werd steeds vaker gerekend tot volwaardige vorm van muziektheater met dans, muziek en theatrale elementen.

Muziektheater vestigt zich als volwassen kunstvorm

Vanaf 1972 wordt het muziektheaterlandschap in Nederland sterk beïnvloed door Hauser Orkater. Zij brachten met succes een geïntegreerde vorm van theater, bijzondere popmuziek en fraaie decors. Hauser Orkater was de basis van waaruit vele andere muziektheatergezelschappen zijn ontstaan. Zelfs nu, 50 jaar later, ontwikkelt muziektheater zich nog steeds door en heeft het zich gevestigd als volwassen kunstvorm op het wereldtoneel.

In al die jaren is muziektheater uitgegroeid tot populaire kunstvorm, iets wat het deze dagen nog steeds is. Wil jij kennis maken met de podiumkunst muziektheater en een uitdagende cursus of workshop volgen? Schrijf je dan direct in. Je kunt mij bereiken via 06-10744513 of info@marcvancreijmuziektheater.nl.